ACHITARE – citate celebre

Citate despre achitare

Cel care achită pe vinovat şi osindeşte pe cel drept este murdar şi odios înaintea lui Dumnezeu.

*Ός δίκαιον κρίνει τάν άδικον, άδικον δέ τον δίκαιον, ακάθαρτος και βδελυκτός παρά θεφ.
(Septuaginta, Prov., 17, 15)
Qui iustificat impium, et qui condemnat iustum, abominabilis est uterque apud Deum.

Dacă trebuie de greşit ceva, e mai just să achiţi pe nedrept decât să distrugi pe nedrept.

Ei δέοι τι άμαρτεΐν, το αδίκως άπολυσαι όσιώτερον του αδίκως άπολέσαι.
(Antiphon, Her. p.HO, la Stobaeus, Flor., 46, 19)

Cultură Generală
Logo