ADAPTARE – citate celebre

Citate despre adaptare

Un bun cârmaci trebuie să se acomodeze după cum se schimbă vântul, iar omul înţelept după cum se schimbă norocul.

Κυβερνήτου μέν έ”ργον άγαθου εις τάς των πνευμάτων μεταβολάς άρμόσασθαι, ανδρός δέ σοφοΰ προς τάς της τύχης.
(Aristonymus, ta Stobaeus, Flor., 3, 40)

Încerc să adaptez situaţia Ia mine, iar nu pe mine la situaţie.

Et mihi res, non me rebus subiungere conor.
(Horatius, Epist., 1, 1, 19)

Cultură Generală
Logo