FAPTA REA – citate

Citate despre fapta rea

Răufăcătorii se scuză totdeauna invocînd crimele ale căror victime au fost ei întâi.

(Wassermann, Stanley 145).

Cultură Generală
Logo