HAZARD – citate

Citate  despre hazard

Curajul cel mai neclintit evită hazardul.

La vertu la plus ferme évite les hasards. (Corneille, Pol. 2, 4, v. 612)

Orice jucător hazardează cu certitudine pentru a câştiga cu incertitudine.

Tout joueur hasarde avec certitude pour gagner avec incertitude. (Pascal, Pens., 233 (7))

Hazardul este primul ministru al norocului.

Le hasard est le premier ministre de la fortune. (Oxenstierna, Pens. 1, 69)

(Numai) din lipsă de judecată se aruncă cineva In braţele hazardului, şi este efectul unei totale nebunii să te bizui pe un poate.

C’est faute de jugement qu’on se jette entre les bras du hasard, et c’est l’effet d’une folie consommée que
de se reposer sur un peut-être. (Ib. 2, 115)

Hotărirea cea mai înţeleaptă este să nu încredinţăm hazardului decât ceea ce ultima şi inevitabila necesitate sacrifică unui poate nesigur.

Le plus sage parti est de ne commetre au hasard que ce que la dernière et inévitable nécessité sacrifie à l’incertain peut-être. (Ib. 116)

Luptătorul şi omul politic, ca şi jucătorul abil, nu fac hazardul ; dar ei îl prepară, îl atrag şi par aproape că-I determină.

Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne font pas le hasard ; mais ils le préparent, ils l’attirent, et semblent presque le déterminer. (La Bruyère, Car., Des jugements 74)

Hazardul descreşte, pe măsură ce creşte cunoaşterea.

Le hasard diminue à mesure que la connaissance augmente. (France, Rôt. 130)

Noi incă mai luptăm pas cu pas cu uriaşul hazard, şi peste întreaga omenire a stăpînit încă pină acum absurdul, nonsensul.

Noch kämpfen wir Schritt um Schritt mit dem Riesen Zufall, und über der ganzen Menschheit waïtete bisher noch der Unsinn, der Ohne-Sinn. (Nietzsche, Zar. 1, 113)

Hazardul este tot atât de premeditat şi de predeterminat ca şi cursa cel mai bine pusă la cale.

Le hasard est aussi prémédité, aussi prédéterminé que le guet-apens le mieux concerté. (Maeterlinck, Sablier, p. 247)

Cuvintul „hazard” nu serveşte decât sä ascundă neştiinţa noastră cu privire la marile cauze, la marile legi.

Le mot hasard ne sert qu’à masquer notre ignorance des grandes causes, des grandes lois. (Id. Av., p. 89)

Cultură Generală
Logo