OPERA – citate

Citate despre opera

Nici o răsplată, oricât ar fi de mare, nu egalează acea mulţumire nespusă pe care o simte un om care poate spune, arătindu-şi opera : „Vedeţi ? S-a făcut”.

(Wassennan, Stanley 145).

Cultură Generală
Logo