Simone de Beauvoir – citate

Cine a fost Simone de Beauvoir?

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir; (9 ianuarie 1908 – 14 aprilie 1986) a fost o filozoafă existențialistă, scriitoare, teoreticiană socială și activistă feministă franceză. Deși nu se considera filozoafă și nici nu era considerată una la momentul morții sale, a avut o influență semnificativă atât asupra existențialismului feminist, cât și asupra teoriei feministe.

Simone de Beauvoir a scris romane, eseuri, biografii, autobiografii și monografii despre filosofie, politică și probleme sociale. A fost cunoscută mai ales pentru „opera sa deschizătoare de drumuri în filosofia feministă”, Al doilea sex (1949), o analiză detaliată a opresiunii femeilor și un tratat fundamental al feminismului contemporan.

Simone de Beauvoir a fost cunoscută și pentru romanele sale, cele mai cunoscute fiind She Came to Stay (1943) și The Mandarins (1954). Cea mai durabilă contribuție a sa la literatură este reprezentată de memoriile sale, în special de primul volum, Mémoires d’une jeune fille rangée (Memoriile unei fete cuminţi) (1958), care are o căldură și o putere descriptivă. De asemenea, a fost o femeie foarte premiată, unele dintre cele mai notabile premii fiind: „Mémoires d’une jeune fille rangée” (1958): Prix Goncourt 1954, Premiul Ierusalim 1975 și Premiul de Stat Austriac pentru Literatură Europeană 1978. (Wikipedia)

Elevată în instituții private, Beauvoir a urmat cursurile Sorbonei, unde, în 1929, și-a luat licența în filosofie și l-a întâlnit pe Jean-Paul Sartre, cu care a început o relație de o viață. A predat la mai multe școli (1931-43) înainte de a se orienta spre scris pentru a-și asigura existența. În 1945, împreună cu Sartre, a fondat și a început să editeze revista lunară Le Temps modernes.

Romanele ei expun marile teme existențiale, demonstrând concepția ei despre angajamentul scriitorului față de epocă. L’Invitée (1943; Ea a venit să rămână) descrie distrugerea subtilă a relației unui cuplu provocată de șederea prelungită a unei tinere în casa lor; tratează, de asemenea, dificila problemă a relației dintre o conștiință și „celălalt”, fiecare conștiință individuală fiind în mod fundamental un prădător pentru alta.

Dintre celelalte opere de ficțiune ale scriitoarei, poate cea mai cunoscută este Les Mandarins (1954; The Mandarins), pentru care a primit Prix Goncourt. Este o cronică a încercărilor intelectualilor de după cel de-al Doilea Război Mondial de a-și părăsi statutul de „mandarin” (elită educată) și de a se angaja în activism politic. (Citește mai mult…)

Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări

Nu te naşti femeie: devii. (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


Temeiul oricărei morale e respectarea libertăţii celuilalt. (Simone de Beauvoir)


Telefonul nu ne apropie, ci confirmă distanţele. (Simone de Beauvoir)


Muzica şi poezia sunt o rugăciune. (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


Trebuie să te schimbi ca să poţi rămâne mereu acelaşi. (Simone de Beauvoir)


Sclavul care se supune a ales să se supună. (Simone de Beauvoir)


Rol dificil, dar frumos: femeia care suportă cu eleganţă o despărţire. (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


Fericirea: motivare pe care viaţa şi-o dă ei însăşi. (Simone de Beauvoir)


Ce folos să locuim sub acelaşi acoperiş când lumea este proprietatea noastră comună? (Simone de
Beauvoir)


E necesar ca bucuria de-a exista să se afirme în fiecare, în fiece clipă. (Simone de Beauvoir)


Suntem cu toţii nişte unelte în mâinile lui Dumnezeu. (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


Nu mi se pare a fi un miracol mai mare decât a te naşte şi a muri. (Simone de Beauvoir)


Mare noroc că eşti scriitor: cărţile rămân. Glasul nostru, al celorlalţi, se pierde repede. (Simone de Beauvoir)


Nu putem aştepta ca viitorul să dea un sens actelor noastre; altfel, orice acţiune ar fi imposibilă.(Simone de Beauvoir)


Voi rămâne credincioasă mie însămi; nu mă voi părăsi. (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


Nu există decât un singur bine, acela de a făptui după cum îţi dictează conştiinţa. (Simone de Beauvoir)


Viaţa este un lac întins în care lumea se reflectă în pure imagini încremenite. (Simone de Beauvoir)


Iată ce caracterizează în chip fundamental femeia: ea este Celălalt în inima unei totalităţi ai cărei doi termeni sunt necesari unul celuilalt. (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


Omul poartă răspunderea unei lumi ce nu e opera cuiva din afară, ci a lui însuşi, şi în care se înscriu deopotrivă înfrângerile ca şi victoriile sale. (Simone de Beauvoir)


Arta este o încercare de a integra răul. (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


Femeia… este prada bărbatului, este pierzania sa, este tot ceea ce el nu este şi vrea să aibă, negarea sa şi raţiunea sa de a fi. (Simone de Beauvoir)


Asta înseamnă moartea… Dacă cel puţin am lăsa în văzduh o amprentă în care vântul să se năpustească vuind; dar nu; nici o cută, nici o fisură. (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


Ceea ce descriem noi drept un paradis este clipa în care visurile pe care le făurim azi vor fi realizate.
(Simone de Beauvoir)


Ah! dacă cel puţin în mine ar fi fost două femei, una care vorbeşte şi cealaltă care ascultă, una care trăieşte şi cealaltă care priveşte, cât de bine aş fi ştiut să mă iubesc! (Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări)


În cazul femeii asistăm, încă de la început, la un conflict între existenţa sa autonomă şi cerinţa de a fi altceva; este învăţată că, pentru a plăcea, trebuie să caute să placă, trebuie să se transforme în obiect, să renunţe la autonomia ei. Este tratată ca o păpuşă vie şi i se refuză libertatea; astfel se conturează un cerc vicios; deoarece, cu cât îşi va exersa mai puţin libertatea pentru a înţelege, cu atât va găsi în ea mai puţine resurse, cu atât mai puţin va îndrăzni să se afirme ca subiect; dacă ar fi încurajată, ar putea manifesta aceeaşi vie exuberanţă, aceeaşi curiozitate, acelaşi spirit de iniţiativă, aceeaşi îndrăzneală ca şi băiatul.

Aceasta se întâmplă adesea când unei fetiţe i se dă o creştere virilă; este cruţată atunci de multe probleme. (Simone de Beauvoir)

Simone de Beauvoir - citate, maxime și cugetări

Simone de Beauvoir – citate, maxime și cugetări. Cine a fost Simone de Beauvoir?

Cultură Generală
Logo