Zenon din Eleea

Cine a fost Zenon din Eleea?

Zenon din Eleea (490 î.H. – 430 î.H.) – filosof grec din sudul Italiei, membru al şcolii eleate fondate de grecul Parmenides. Numele originar pentru Eleea a fost Velia (fondată de ionieni în secolul al VI-lea îH, în Calabria – arie iliro-dradană prin origini, la Marea Tyreniană).

Eleea (scris uneori şi Elea) era în antichitate un polis grecesc din sudul Italiei, port la Marea Tireniană, situat la sud de actualul oraş Napoli, în Grecia Mare (sudul Italiei), unde va lua fiinţă una dintre cele mai importante şcoli filosofice ale perioadei presocratice a filosofiei antice greceşti.

Aristotel îl considera pe Zenon din Eleea, în Phisica, fondatorul dialecticii (un dialog între două sau mai multe persoane cu opinii diferite care caută adevărul prin intermediul unei argumentări raționale). De altfel și Platon a scris că Zenon a fost format de Parmenides. Și mai spune că Zenon era înalt și plăcut la vedere și că în tinerețea sa ar fi fost… iubit de Parmenides.

Ca elev şi prieten al lui Parmenide, şi-a asumat obligaţia de a răspunde celor care considerau că monismul lui Parmenide era inconsecvent. Zenon din Eleea a susţinut doctrina lui Parmenide, potrivit căreia Fiinţa adevărată este unică şi imuabilă.

A încercat să demonstreze că supoziţia potrivit căreia există o pluralitate de lucruri în timp şi spaţiu aduce cu sine numeroase contradicţii. Cele mai cunoscute argumente ale sale sunt cele care contestă realitatea mişcării.

Unul dintre ele porneşte de la faptul că un corp în mişcare poate ajunge într-un anumit punct doar după ce a parcurs jumătate din distanţă. Dar înainte de a traversa jumătatea, trebuie să parcurgă jumătate din jumătatea iniţială şi tot aşa la nesfârşit; în consecinţă, destinaţia nu poate fi atinsă.

A formulat zeci de paradoxuri logice şi le-a explicat prin metoda care, de la el încoace, se numeşte reducerea la absurd sau demonstraţia prin contradicţie.

De pildă: săgeata care zboară este în repaos. Deoarece fiecare lucru este în repaos când ocupă un
spaţiu egal cu el însuşi. Și dacă ceea ce zboară ocupă întotdeauna, în orice moment, un spaţiu egal cu el însuşi, atunci nu se poate mişca.

Viata si Opera lui Zenon

Se cunosc puţine date despre viaţa lui Zenon. Prima sursă de informaţii biografice despre el, ajunsă la noi, a fost scrisă la aproape un secol de la moartea sa; este vorba despre dialogul Parmenide scris de Platon.

În acest dialog, Platon descrie o vizită făcută de Zenon şi Parmenide la Atena, pe când Parmenide avea în jur de 65 de ani, Zenon se apropia de 40, iar Socrate era foarte tânăr.

Dacă presupunem că Socrate avea în jur de 20 de ani, şi considerând că s-a născut în anul 470 î.Hr. rezultă o dată aproximativă a naşterii lui Zenon în anul 490 î.Hr.

Cine a fost Zenon din Eleea?

Cine a fost Zenon din Eleea?

Zenon din Eleea – citate, maxime și cugetări

– Pasiunea este o emoţie a sufletului, opusă dreptei raţiuni şi contrară naturii (Zenon din Eleea)


– Caracterul este izvorul vieţii din care izvorăsc acţiunile viitoare. (Zenon din Eleea)


– Când cineva nu îndrăzneşte să spună ce gândeşte, va sfârşi prin a nu gândi ce spune. (Zenon din Eleea)


– Un prieten este un alt tu însuţi. (Zenon din Eleea)


Bertrand Russell in The Principles of Mathematics spune despre Zenon din Eleea:

În această lume capricioasă, nimic nu este mai capricios decât faima postumă. Una din victimele cele mai remarcabile ale lipsei de judecată a posterității este eleatul Zeno. După ce a inventat patru argumente, toate nemăsurat de subtile și de profunde, majoritatea filozofilor care i-au urmat au spus despre el că este numai un șarlatan ingenios, și că argumentele sale nu sunt decât niște sofisme. După două mii de ani de respingere continuă, aceste sofisme au fost repuse în drepturi, devenind temelia unei renașteri a matematicii…

Lucrările lui Zenon s-au pierdut. Platon spune că scrierile sale din tinerețe, pentru apărarea argu-mentelor lui Parmenide, ar fi fost aduse la Atena cu ocazia vizitei sale cu stăpânul său. Acestea ar fi fost furate și publicate fără consimțământul său. Opera sa este cunoscută doar din citatele făcute de autori antici, în special Aristotel.

Poate ai nevoie și de:

Citește și află:

Muzeul Ermitaj. Istoria, operele de arta si colectiile muzeului Ermitaj.

Aspasia din Milet

Dicționar istoric

Cultură Generală
Logo